logo-mini
Latest News
  Tag Archives for 非物质文化遗产
非物质文化遗产、燃灯会、UNESCO

UNESCO举办在线会议 韩佛教燃灯会入选非遗

      12月16日,韩国佛教庆典活动“燃灯会”(L […]

Read More
2019成均馆春期释奠、飘在思密达

2019成均馆春期释奠详解 仁义礼智信恕忠孝悌

      2019年成均馆春期释奠于3月11日在大成殿举行,活动由成均馆主办, […]

Read More
2019成均馆春期释奠、飘在思密达、韩国祭孔大典

2019成均馆春期释奠现场 韩国一年两次祭孔为哪般

      据悉从隋文帝开始,祭孔都选在春秋仲月(即农历二、八月)上丁日,因此祭 […]

Read More