logo-mini
Latest News
  Tag Archives for tvN周末剧
阿尔罕布拉宫的回忆、玄彬、朴信惠

《阿尔罕布拉宫的回忆》海报 玄彬与朴信惠深情相对

      11月1日,tvN方面公开了一组新周末剧《阿尔罕布拉宫的回忆》的主打 […]

Read More
玄彬、阿尔罕布拉宫的回忆、飘在思密达

玄彬出席品牌签名会 西装笔挺英俊潇洒

      10月8日,韩国演员玄彬在江南出席了化妆品品牌签名会。   […]

Read More
Live、飘在思密达、首尔故事、郑有美、李光洙、裴晟祐、裴宗玉

韩剧《Live》制作发布会 “亚洲王子”李光洙笑料迭出

      3月6日,tvN新周末剧《Live》方面在鹤洞Imperial Pa […]

Read More