CONTAX G2第25卷 坚持走自己的路

      如果我知道如何拍出好照片,我每次都会拍出好照片了。 ——罗伯特•杜瓦诺(Robert Doisneau)

      相机:CONTAX G2;胶卷:柯达Tri-x 400;扫描仪:富士SP-3000;拍摄:2018.11-2018.12;冲洗:12月13日【飘在思密达原创 图片版权所有】

      【CONTAX G2相机第24卷 坚持才是最难的】(点击进入)

CONTAX G2首尔街拍

CONTAX G2首尔街拍

CONTAX G2首尔街拍

CONTAX G2首尔街拍

CONTAX G2首尔街拍

CONTAX G2首尔街拍

S.T.X Photography

S.T.X Photography

www.shaotianxiang.com