CONTAX G2第26卷 2019年街拍第1卷

      2月7日,飘在思密达发布CONTAX G2街拍作品2019年第1卷。

      回国休假过年,今天刚回到首尔,为什么感觉还应该休息一个周?【飘在思密达原创 图片版权所有】

      【飘在思密达2018年度图片  CONTAX G2街拍作品TOP10】(点击进入)

CONTAX G2街拍作品、Tri-x 400

CONTAX G2街拍作品、Tri-x 400

CONTAX G2街拍作品、Tri-x 400

CONTAX G2街拍作品、Tri-x 400

S.T.X Photography

S.T.X Photography

www.shaotianxiang.com